SFS Alapelvei

A Shooting For Success mint program

A Shooting For Success (SFS) olyan program, amely a kosárlabda tanításán keresztül az életre nevel. A programon keresztül, megismerve a lefektetett alapelveket, segít sikeresebbé válni nem csak a kosárlabdapályán, de az élet egyéb területein is.

A Shooting For Success küldetése

A Shooting For Success arra törekszik, hogy pozitív és ösztönző környezetben a kosárlabda alapjait jól megtanítsa, és bemutassa azt a munkamorált és fegyelmet, amelyek a siker eléréséhez mind a pályán, mind az életben szükségesek és elengedhetetlenek.


SFS Core Values 

Az SFS Lefektetett Alapelvei

Discipline - Fegyelem

The ability to listen, comprehend, and stick to a plan of action

Képesnek kell lenned arra, hogy figyelj, megértsd és az alapján kivitelezd a gyakorlatokat

Honesty - Becsületesség

The quality or state of being truthful

Mindig őszintén viselkedj

Integrity - Sértetlenség

Strict adherence to a standard or value of conduct

Szigorúan ragaszkodj a magatartási normákhoz és értékekhez

Sportmanship – Sportemberi magatartás

Observing the rules of the sport and winning or losing with grace

Tartsd be a játék szabályait és tisztelettel viseld a győzelmet és a vereséget

Respect - Tisztelet

To feel or show differential regard of someone

Ne mutasd ki, ha mások felé másképpen érzel

Confidennce - Bizalom

Reliance or trust: A feeling of self assurance

Bizalom : a magabiztosság érzése

Responsibility - Felelősség

Accounting for one’s actions; dependability

Igyekezz függetlenként megítélni mások cselekedeteit

Perseverance - Kitartás

To persist in an idea, purpose or task despite obstacles                      Kitartóan kell dolgoznod a kjtűzött célok eléréséért az akadályok ellenére is

Courtesy - Udvariasság

Considerate behavior towards others

Figyelmesen viselkedj másokkal

Judgment - Megitélés

The ability to make the right decision or form opinions

Légy képes a helyes döntést meghozni, vagy véleményt alkotni

Work Ethic -  Munkaerkölcs

To commit to any task and strive to be the best you can be

Kötelezd el magad egy feladat elvégzésére, törekedj arra, hogy a legjobb legyélDavid DJ Jones Budapesten oktat

2017. aug. 21-től 25-ig

Plakát letöltése